Zwiększono wycenę indywidualnej pracy z pacjentem dla fizjoterapeutuów w warunkach ambulatoryjnych i domowych - wynika z nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie rehabilitacji. Samorząd fizjoterapeutów ocenia, że "decyzja taka promuje najefektywniejsze, bo indywidualne podejście do pacjenta".

Z nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ z 7 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wynika, że wycena indywidualnej pracy z pacjentem została zwiększona do 34 pkt, czyli o 6 pkt w warunkach ambulatoryjnych i do 66 pkt, czyli o 11 pkt w warunkach domowych.

Chodzi tutaj "np. o ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje".

Jak oceniła na swojej stronie internetowej Krajowa Izba Fizjoterapeutów "to bardzo dobra informacja dla pacjentów".

"Ta decyzja promuje najefektywniejsze, bo indywidualne podejście do pacjenta" - napisała Izba.

Równocześnie fundusz podniósł wycenę indywidualnej pracy z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności trwającej nie mniej niż 30 minut (wzrost do 23 z 19 pkt).

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaznaczyła jednak, że postulowała urealnienie wycen wszystkich zakresów, dlatego niezrozumiała jest obniżka wyceny niektórych świadczeń. "Kolejnym ważnym i oczekiwanym przez fizjoterapeutów krokiem będzie zmiana i podniesienie wyceny wizyty fizjoterapeutycznej" - dodała.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2021 roku.