Reklama
Taką zmianę wprowadzić ma opublikowany wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.
Jego autorzy uważają, że przedstawiciele samorządu, jako potencjalni właściciele aptek, mogą podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego uczestniczyli. A to z kolei mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności jego ewentualnych działań nadzorczych.
Ze składu komisji konkursowej zniknąć ma również reprezentant Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego obecność, jak uznali projektodawcy, nie jest nieodzowna dla przeprowadzenia postępowania w sposób merytoryczny i skuteczny. Zaproponowano natomiast, by w jej skład wszedł przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczany przez dyrektora oddziału, dla którego właściwy ma być wybierany inspektor. Jak bowiem wskazano, działania WIF i NFZ łączą się i uzupełniają – w wielu przypadkach zachodzi wymiana informacji w zakresie prowadzonych kontroli, zdarzają się również sytuacje wspólnego kontrolowania tych samych podmiotów. – Wpływ na wybór kandydata poprzez umożliwienie przedstawicielowi funduszu dokonania jego weryfikacji merytorycznej pod kątem oceny potencjału efektywnej współpracy z tą osobą stanowił będzie realną wartość dodaną tego procesu – przekonują projektodawcy.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach