Taką zmianę wprowadzić ma opublikowany wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie.
Jego autorzy uważają, że przedstawiciele samorządu, jako potencjalni właściciele aptek, mogą podlegać nadzorowi WIF, w wyborze którego uczestniczyli. A to z kolei mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności jego ewentualnych działań nadzorczych.