Podstawowym argumentem przemawiającym za takim ograniczeniem było umożliwienie lekarzowi kontroli nad lekami, które pacjent zażywa. A najbardziej kompleksowe informacje na ten temat ma prowadzący lekarz POZ. Jednocześnie jednak było to o tyle kłopotliwe, że lekarze specjaliści lub ci ze szpitali (np. przy wypisie) po receptę na bezpłatny lek musieli wysłać pacjenta do POZ. Na zmianę tego stanu rzeczy pozwoliło wprowadzenie e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki temu bowiem wszystkie wystawione dla danego pacjenta recepty (zarówno te w postaci elektronicznej, jak i papierowej) są dostępne online, łącznie z informacjami o ich realizacji. Jednak dopiero 31 grudnia 2020 r. umożliwiono pracownikom medycznym dostęp do tych informacji.
Udostępniane są one lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta wyrażoną przez IKP również specjalistom, w celu weryfikacji, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.