Z końcem zeszłego roku lekarze zyskali dostęp do informacji o lekach stosowanych przez pacjenta. Dzięki temu również specjaliści mogą wystawiać recepty na bezpłatne leki 75 plus, bez obaw, że wejdą one w interakcje z innymi przyjmowanymi medykamentami. Dotychczas zlecać je mogli jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Podstawowym argumentem przemawiającym za takim ograniczeniem było umożliwienie lekarzowi kontroli nad lekami, które pacjent zażywa. A najbardziej kompleksowe informacje na ten temat ma prowadzący lekarz POZ. Jednocześnie jednak było to o tyle kłopotliwe, że lekarze specjaliści lub ci ze szpitali (np. przy wypisie) po receptę na bezpłatny lek musieli wysłać pacjenta do POZ. Na zmianę tego stanu rzeczy pozwoliło wprowadzenie e-recepty i Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Dzięki temu bowiem wszystkie wystawione dla danego pacjenta recepty (zarówno te w postaci elektronicznej, jak i papierowej) są dostępne online, łącznie z informacjami o ich realizacji. Jednak dopiero 31 grudnia 2020 r. umożliwiono pracownikom medycznym dostęp do tych informacji.
Udostępniane są one lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta wyrażoną przez IKP również specjalistom, w celu weryfikacji, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów.
Oznacza to możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki oraz wyroby medyczne dla osób, które ukończyły 75. rok życia oraz dla kobiet w okresie ciąży także przez pracowników przychodni specjalistycznych oraz szpitali.
Stosowne upoważnienia można nadać lekarzowi za pośrednictwem IKP (prowadzący lekarz POZ ma je domyślnie, chyba że pacjent mu je odbierze). Instrukcje, jak to zrobić, a także jak uzyskać dostęp do swojego konta (ma je każda osoba posiadająca numer PESEL), można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.
To niejedyne zmiany związane z cyfryzacją ochrony zdrowia. Wraz z nowym rokiem zmieniły się m.in. zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Co do zasady, lecznice powinny ją prowadzić w postaci elektronicznej, papierowa jest dopuszczalna w przypadku braku warunków organizacyjno-technicznych, jednak, mając na uwadze kierunek zmian, resort zdrowia zachęca, aby je dostosować do możliwości prowadzenia e-dokumentacji. Natomiast od 8 stycznia obowiązywać będą skierowania w formie elektronicznej.