Tak wynika z odpowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski na interpelację poselską Hanny Gill-Piątek (niez.).
Informacja nie obejmuje wszystkich placówek i przedstawia stan na 7 grudnia br. Nie uwzględnia m.in. Szpitala Narodowego ani innych podmiotów, które mają powstać w Warszawie.
Za utworzenie szpitali tymczasowych odpowiedzialni są wojewodowie. Jak poinformował wiceminister Kraska, na ten moment wynajęcie obiektów na ten cel przewidziane jest na sześć miesięcy. Obowiązek doprowadzenia ich do stanu poprzedniej funkcjonalności odnosi się jedynie do infrastruktury, która pierwotnie nie służyła działalności leczniczej (np. Targi Lublin S.A.). – Infrastruktura dostosowana do potrzeb szpitala tymczasowego w podmiotach leczniczych po ustaniu epidemii pozostanie wykorzystywana do udzielania świadczeń medycznych – zapewnił.
Z zestawienia wynika, że najwięcej kosztowało utworzenie szpitala we Wrocławiu, w obiekcie Dynamic Congress Centre Sp. z o.o. To koszt 75,6 mln zł, a przywrócenie do poprzedniego stanu – 3 mln zł. Tyle samo wyniosą koszty przywrócenia do poprzedniej funkcjonalności Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, a samo zorganizowanie tam szpitala – 55,5 mln zł. Jeszcze większe koszty będą w przypadku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu – 3 mln 75 tys. zł, a utworzenie tam szpitala pochłonęło ponad 34 mln zł. Najbardziej kosztowne będzie przywrócenie hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – blisko 4 mln zł, choć samo zorganizowanie tam szpitala było stosunkowo tanie – na tle innych placówek – ponad 14,6 mln zł.
Duże koszty wiązały się ze zorganizowaniem szpitali tymczasowych również w Lublinie, Poznaniu, Krakowie (od 35,7 mln zł do prawie 48 mln zł). Najmniej kosztowały obiekty w Ciechocinku (niespełna 3 mln zł – w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym), w Nidzicy i Szczytnie (prawie 5,2 mln zł w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy i ponad 5,6 mln zł w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie).
Szpitale tymczasowe powstały również m.in. w Zielonej Górze, Łodzi, Rzeszowie, Kielcach, Szczecinie.