Senat wnioskował o odrzucenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, Sejm jednak jego weto odrzucił, choć konieczna była do tego reasumpcja głosowania (w pierwszym zabrakło jednego głosu do wymaganej bezwzględnej większości). Tym samym ustawa została przekazana prezydentowi w dotychczasowym brzmieniu.
Zakłada ona m.in. dalszą liberalizację uznawania kwalifikacji medyków spoza UE – w tym pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych, a także wprowadza możliwość zatrudniania kadry medycznej poprzez agencje pracy tymczasowej. Budzi to opór środowiska, również senatorowie wskazywali na związane z tym niebezpieczeństwa. Kontrowersje wywołuje też kwestia agencji pracy, które mają szukać szpitalom zagranicznej kadry. Senatorowie pytali m.in., kto zapłaci za ich usługi oraz o przewidywania co do liczby medyków zatrudnionych w ten sposób. – Mówimy dzisiaj o możliwości poprzez poluzowanie prawa i nie mamy żadnego kontyngentu lekarzy, który stoi w kolejce i czeka na ustawę. Trudno określić, czy będą to dziesiątki, setki czy liczba ta przekroczy tysiąc – wyjaśniał poseł Paweł Rychlik (PiS), przedstawiciel wnioskodawców.
Ustawa wprowadza także zmiany istotne dla dyspozytorni medycznych, które z początkiem przyszłego roku miały stać się częścią urzędów wojewódzkich. Jednak do końca 2021 r. mogą pozostać komórką organizacyjną dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. Nowe przepisy utrzymują też jeszcze przez rok możliwość pracy na kontraktach dla dyspozytorów.
Poza tym wydłużono działanie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830). Utrzymano też do końca czerwca przyszłego roku dotychczasowe zasady wypłacania dodatków m.in. dla lekarzy specjalistów i pielęgniarek (tzw. lojalki i zembalowe). Jeszcze przez pół roku dyrektorzy szpitali będą otrzymywali na ten cel „znaczne” środki, później będą musieli wygospodarować na to pieniądze we własnych budżetach.