Komisja Zdrowia zajęła się w środę zaopiniowaniem projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

P.o. prezes NFZ Filip Nowak wyjaśnił, że zmiany mają charakter dostosowawczy i są dokonywane co roku, w grudniu. Podkreślił, że korekty obejmują pięć głównych kategorii,zarówno po stronie kosztów, jak i po stronie przychodów funduszu. Nowak zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o koszty świadczeń zdrowotnych, to korekta jest związana głównie z koniecznością zapłaty za nieplanowane świadczenia nielimitowane.

"Jeśli chodzi o korektę przychodów, to jest to największa korekta, bo na kwotę 147 mln zł do kwoty ponad 5 mld zł. Jest to związane z dotacją na zwalczanie covidu i wszystkie działania z tym związane" – powiedział.

Dyrektor finansowy NFZ Dariusz Jarnutowski poinformował, że łączne przychody i koszty funduszu w planie finansowym zostaną zwiększone o 145 mln 812 tys. zł.

"Przychody będą wynosiły 102 miliardy 580 mln, natomiast koszty – 105 mld 635 mln zł. W planie finansowym mamy zaplanowaną stratę na poziomie 3 mld 54 mln zł, wynikającą z zaangażowania środków z funduszu zapasowego" – wyjaśnił Jarnutowski.

Jak dodał, główną zmianą w tym zakresie jest zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego.

"To zwiększenie o 67 mln zł zaskutkuje zmianą planowanych kosztów na świadczenia opieki zdrowotnej o 0,07 proc. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie planów finansowych w oddziałach wojewódzkich (...) na sfinansowanie świadczeń nadlimitowych w zakresie świadczeń nielimitowanych" – powiedział.

"Jeśli chodzi o zwiększenie pozostałych przychodów o 147 mln 944 tys. zł, to głównie jest to zwiększenie związane z realizacją instrumentów udzielania ryzyka, zawartych w decyzjach ministra zdrowia o objęciu refundacją" – wskazał Jarnutowski.

Za pozytywnym przyjęciem projektu zmian w planie finansowym NFZ na 2020 r. zagłosowało 18 posłów, dwóch było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.