Inne wnioski są równie interesujące. Choć ustawa narzuca na farmaceutów obowiązek informowania o zamiennikach lekarstw, wiedzę w tym zakresie przed okienkiem w aptece ma tylko 30 proc. badanych. Częściej pacjentom mówią o tym lekarze. O tańszym leku dowiadywało się podczas wizyty 40 proc. chorych. Jednak ponad połowa seniorów nie zetknęła się z sytuacją, by lekarz informował ich o możliwości przyjmowania zamiennika.

Informacja o możliwości kupna tańszego leku nie zawsze skutkuje jego kupnem. Chorzy często wolą pozostać przy terapii, którą do tej pory stosowali, nawet jeżeli uważają zamienniki leku za równie skuteczne i bezpieczne, co leki droższe. Zdecydowana większość pacjentów (80 proc.) jest świadoma różnic w cenach preparatów, które mają takie samo działanie. Jednak nie przekłada się to na poszukiwanie tańszych zamienników. Jednym z przykładów, jak podają autorzy badania, są medykamenty do leczenia nadciśnienia.

Po zmianach na liście refundacyjnej radykalnie wzrosła cena jednego z leków. Choć można było kupić tańszy zawierający tę samą substancję czynną (różnica w cenie wynosiła 240 proc.), większość osób pozostała przy starym. Z innych badań wynika, że część pacjentów z powodu wysokiej ceny po prostu przerywa terapię.