Pacjenci online będą mogli umawiać się na wizyty i monitorować miejsce w kolejce do specjalisty. Takie m.in. rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz.U. poz. 516). Dziś wchodzi ono w życie.
Nowe przepisy wskazują, jakie usługi powinny zapewniać systemy informatyczne placówek medycznych. Mają one m.in. umożliwiać pacjentom rejestrowanie się na wizyty, automatyczne wyszukiwanie wolnych terminów, monitorowanie statusu na liście oczekujących na świadczenie, a także powiadamianie ich drogą elektroniczną o zmianie terminów.
Rozporządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania systemy teleinformatyczne powinny uniemożliwiać pacjentowi wpisanie się na więcej niż jedną listę oczekujących. To rozwiązanie ma zacząć obowiązywać dopiero 1 marca 2014 r.