Agnieszka Pachciarz pozytywnie ocenia pierwszy miesiąc działania projektu eWUŚ. Według szefowej NFZ system weryfikacji ubezpieczonych został dobrze przygotowany i działa bez większych zastrzeżeń.

Gość radiowej Jedynki przypomniał, że system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców był bardzo poważnym i skomplikowanym projektem, który niósł ze sobą liczne komplikacje. Jednak udało się go wdrożyć bez większych problemów - dodała Pachciarz. Przypomniała, że zdecydowana większość zakontraktowanych podmiotów wprowadziła system w życie.

NFZ przygotowuje się także do wdrożenia kolejnych elementów systemu weryfikacji świadczeń - zapewniła Agnieszka Pachciarz. Zaznaczyła, że dotyczy to prowadzenia w przyszłym roku systemu, który umożliwi pacjentom dostęp online do informacji o udzielonych im świadczeniach. Tak samo wdrażana będzie Karta Pacjenta, która dodatkowo usprawni działanie systemu. Mają się w niej znaleźć szczegółowe dane na temat pacjentów i ich świadczeń zdrowotnych. Projekt ten budzi jednak wątpliwości prawne, dotyczące ochrony danych osobowych. Zgłaszał między innymi je Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski. W jego ocenie podstawy prawne regulujące zabezpieczenie systemu są niewystarczające.

Od 1 stycznia 2013 roku za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców możliwe jest, po podaniu numeru PESEL, sprawdzenie w placówce ochrony zdrowia naszych uprawnień do bezpłatnej opieki zdrowotnej.