Rada Narodowego Funduszu Zdrowia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Marcina Pakulskiego na stanowisko wiceprezesa funduszu ds. medycznych - poinformowało PAP biuro prasowe NFZ.

Pakulski pełni obecnie obowiązki dyrektora śląskiego oddziału NFZ.

Wiceprezesa NFZ powołuje minister zdrowia na wniosek prezesa NFZ po zasięgnięciu opinii rady NFZ. Kandydat jest wyłaniany w drodze otwartego naboru.

Pakulski to lekarz - pulmonolog, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Reklama

Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu o specjalności zarządzanie w ochronie zdrowia na Politechnice Częstochowskiej.

W 1995 roku podjął pracę w zespole szpitali miejskich w Częstochowie, gdzie w latach 1995-2003 pracował kolejno na stanowisku młodszego asystenta i asystenta. Następnie objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora naczelnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, a w 2007 został dyrektorem naczelnym SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

7 lutego 2008 roku został powołany na stanowisko p.o. dyrektora śląskiego NFZ w Katowicach. Funkcję tę sprawował do marca 2008 r., kiedy to został zastępcą dyrektora śląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ ds. medycznych. Od lipca 2012 roku znów pełni obowiązki dyrektora oddziału NFZ w Katowicach.

Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz obejmując stanowisko prezesa NFZ, zapowiadała, że zamierza kierować Funduszem "kolektywnie" i chce powołać trzech zastępców.

Obecnie jest jeden wiceprezes NFZ - Zbigniew Teter. Trwa też nabór na stanowiska zastępcy prezesa NFZ ds. finansowych.