Komercyjna firma pod pozorem działalności instytucji publicznej wyłudza pieniądze od lekarzy. Oszukani mogą je odzyskać na drodze cywilnej.
Specjaliści prowadzący własne gabinety lekarskie otrzymują pocztą wezwania do zapłaty 110 zł za wpis do ewidencji przedsiębiorców. Rozsyła je firma działająca pod nazwą Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach. Pismo do złudzenia przypomina urzędowy dokument. Treść korespondencji sugeruje, że lekarz przedsiębiorca ma obowiązek dokonania takiego wpisu. Adresat dowiaduje się z pisma, że nie uiścił jednorazowej opłaty rejestracyjnej i jest wezwany do uregulowania płatności w nieprzekraczalnym terminie. Kwotę ma przelać na wskazany rachunek bankowy. Tylko wyjątkowo dociekliwe osoby doczytają informację wpisaną małym drukiem, że korespondencja stanowi ofertę handlową.
Obowiązki lekarza prowadzącego działalność gospodarczą / DGP
Samorząd lekarski i pielęgniarki mają wiele sygnałów o próbach wyłudzenia w ten sposób pieniędzy. Są już także pierwsze ofiary, ale jak na razie trudno oszacować skalę pokrzywdzonych.

Nieznajomość przepisów

Przedstawiciele pielęgniarek i lekarzy uczulają, że żądanie takiej opłaty, o jakiej jest mowa w liście, jest zupełnie bezpodstawne, bo brak jest jakiejkolwiek podstawy do jej uiszczenia. Wynika to zresztą z treści pisma, które powołuje się na nieistniejącą podstawę prawną.
– Jedyne opłaty związane z zarejestrowaniem praktyki lekarskiej ponoszone są na rzecz właściwej okręgowej rady lekarskiej – przypomina Naczelna Izba Lekarska.
Chcąc leczyć pacjentów w ramach prywatnej praktyki, lekarze muszą dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez izby lekarskie. Powinni też dokonywać jego aktualizacji. Część medyków nie śledzi jednak na bieżąco wszystkich ustaw i rozporządzeń, które nakładają na nich wciąż nowe obowiązki.
– Firma próbuje wykorzystać sytuację, że lekarze muszą działać w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu prawnym i próbuje zarobić na tym pieniądze – uważa Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach.
Samorząd lekarski ostrzega na swojej stronie internetowej przed uiszczaniem opłaty na rzecz rejestru przedsiębiorców. Powiadomił również prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę, która rozsyła lekarzom wezwania do zapłaty.Rejestracja, ale bezpłatna

Pomimo ostrzeżeń część medyków dało się oszukać nieuczciwej spółce i dokonali wpłaty.
– Firma musi się liczyć z tym, że poszkodowani lekarze zaczną występować przeciwko niej z powództwem cywilnym o zwrot tych środków – podkreśla mec. Katarzyna Fortak-Karasińska z kancelarii Fortak & Karasiński.
Jej zdaniem jest to zasadne, ponieważ osoby te mogły zostać wprowadzone w błąd co do tego, że istnieje wobec nich obowiązek prawny uiszczenia takiej wpłaty. Świadczą o tym używane w piśmie sformułowania – „konieczność uiszczenia opłaty” lub „dotychczas nie odnotowaliśmy wpłaty za wpis”.
Lekarze nie są pierwszą grupą, od której nieuczciwe spółki próbują wyłudzić pieniądze. Wcześniej z podobnymi praktykami spotykali się właściciele nowo rejestrowanych firm. Przesyłana im korespondencja z żądaniem zapłaty nawiązywała zawsze do działalności jakiejś instytucji publicznej, np. Krajowego Rejestru Sądowego.
Firmy wyłudzające pieniądze docierają do przedsiębiorców, wykorzystując dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To rejestr prowadzony przez resort gospodarki, w którym znajdują się informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Zarówno rejestracja w nim, jak i dostęp do tych danych są całkowicie bezpłatne.