Możliwość organizowania się zakładów opieki zdrowotnej w towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych korzystnie wpłynęłaby na ograniczenie ich wydatków, a także na bezpieczeństwo leczenia pacjentów.
Obowiązkowe ubezpieczenia szpitali z tytułu zdarzeń medycznych wywołały dyskusję na temat problemu wysokości składki i monopolizacji rynku tych ubezpieczeń. Podkreślić jednak należy, że i wcześniej ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych budziło liczne kontrowersje, m.in. z powodu niedoszacowania ryzyka i częstych sytuacji, kiedy świadczenie ubezpieczyciela pokrywało zobowiązania z tytułu błędów medycznych jedynie w niewielkiej części.

Niezbędne zezwolenie