Szpital, przyjmując na leczenie osobę chorą psychicznie będzie musiał poinformować, ją o trybie, w jakim może być wypisana z tej placówki. Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie. Zmiana jest istotna dla poszanowania praw pacjentów chorych psychicznie.
Osoba przyjmowana na leczenie w takiej placówce, jeśli jej stan zdrowia zagraża jej lub cudzemu zdrowiu lub życiu, może być wypisana tylko za zgodą sądu. Jednak chorzy i ich opiekunowie prawni często o tym nie wiedzą, o czym świadczą liczne skargi do resortu zdrowia i rzecznika praw pacjenta.
Zmienią się także wymogi dotyczące zasad kierowania do szpitala psychiatrycznego. Stosowany obecnie wzór skierowania zawiera informację, czy osoba kierowana na leczenie ma być dowieziona do szpitala przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego i jaki środek ma być zastosowany. W ocenie resortu zdrowia i lekarzy takie informacje nie są konieczne. Zdaniem dr Macieja Kuligowskiego z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zmiana wzoru skierowania zapobiegnie nadużywaniu przymusu bezpośredniego podczas transportu. Często zdarza się bowiem, że między wypisaniem przez lekarza skierowania do szpitala psychiatrycznego a przewiezieniem chorego do placówki upływa trochę czasu.
– Pacjent w wyniku perswazji uspokaja się i nie ma powodu, żeby stosować wobec niego przymus bezpośredni – podkreśla Maciej Kuligowski.
Jeżeli natomiast środek przymusu jest wpisany do skierowania, to ratownik medyczny musi go zastosować.
Projekt rozporządzenia przewiduje także, że o wypisaniu chorego szpital psychiatryczny musi poinformować opiekującego się nim lekarza rodzinnego. Jak podkreśla Maciej Kuligowski, pacjenci w małych ośrodkach mają utrudniony dostęp do specjalistów i ich leczenie kontynuują często lekarze rodzinni. Po zmianie zasad refundacji pozwoli to uniknąć osobom z zaburzeniami psychicznymi problemów z kupowaniem leków, bo bez znajomości historii choroby lekarz POZ nie ma prawa wypisać leków ze zniżką.
Etap legislacyjny
Projekt