"Kondycja finansowa aptek może się pogorszyć i dla mniejszych aptek, gorzej zarządzanych lub tych, które obecnie działają na granicy rentowności nowa ustawa może oznaczać duże problemy finansowe. Spodziewamy się, że kłopoty mogą dotyczyć nawet 1,5 tys. aptek z tych prawie 14 tys., działających obecnie"- powiedział szef IMS Health w Polsce Michał Pilkiewicz podczas prezentacji raportu na temat nowej ustawy o refundacji leków, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 r. Najwyższy szacunkowy koszt - ok. 55 mln zł - związany będzie z aktualizacją oprogramowania i wymiany sprzętu komputerowego, koszt przeceny zapasów magazynowych leków refundowanych to kolejne 50,3 mln zł. Apteki poniosą także koszty - szacunkowo wysokości ok. 7 mln zł - na dostosowanie się do przepisów zakazujących reklamy. Eksperci oceniają, że istnieje duże ryzyko, iż obniżenie rentowności aptek o ok. 8% (w wyniku nowego sposobu liczenia marży aptecznej od limitu oraz nowej definicji marży degresywnej) może spowodować bankructwo 1-1,5 tys. z nich.

Z danych firmy Dziesięcina wynika , że obecnie 25% aptek działa na skraju rentowności. "To, co dziś obserwujemy, to drastyczne zmniejszanie zapasów aptek, które po prostu nie wiedzą, jakie będą leki na nowej liście refundacyjnej. Hurtownie muszą ograniczać koszty, a tymczasem mocno rośnie częstotliwość obrotów pod bieżące recepty"- powiedział Andrzej Stachnik ze Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Hurtownie rozpoczęły już obniżanie wartości magazynów dla leków refundowanych w celu uniknięcia strat finansowych, które szacowane są na ok. 50 mln zł, wynikających z przeceny stanów magazynowych po wprowadzeniu nowych list refundacyjnych. Od stycznia do września 2011 r. wartość magazynów hurtowych dla leków refundowanych spadła o 7% do poziomu 1,07 mld zł. Liczba aptek wyniosła 13.800 na koniec września, a średni obrót apteki sięgał 131,94 tys. zł.

Wartość polskiego rynku farmaceutycznego w Polsce wyniosła 20,1 mld zł w 2010 r. w cenach producenta netto. Średniorocznie wzrasta on o 6,4%. Wartość rynku aptecznego na koniec września wyniosła 21,85 mld zł. Rynek leków na receptę, dostępnych w aptekach otwartych obejmuje 2/3 całej wartości rynku farmaceutycznego. W 2010 r. wyniósł on 13,4 mld zł. W Polsce wskaźnik wydatków per capita na leki wynosi 114 euro w porównaniu ze średnią na poziomie 218 euro w Europie. Średnia cena leków wynosił w Polsce 3,6 euro, przy średniej europejskiej 8,2 euro, co oznacza, że jest niższa o 56%.