Zgodnie z proponowanymi zmianami do dyrektywy 2001/83/WE reklamą produktów leczniczych będzie dowolna forma, np. działalności ukierunkowanej na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży produktów leczniczych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, bezpośrednio lub pośrednio poprzez osobę trzecią działającą w jego imieniu lub według jego wskazówek. Ponadto za reklamę nie będzie uznana informacja kierowanych przez firmy farmaceutyczne do inwestorów i pracowników, dotyczących rozwoju sytuacji przedsiębiorstwa. Z tym że taki komunikat nie może dotyczyć konkretnych produktów leczniczych, aby nie promowano go w ten sposób.

Zgodnie z propozycjami organizacje pacjentów: prasa mają mieć możliwość kierowania do wiadomości publicznej informacji o lekach na receptę.

– W takim przypadku konieczne będzie złożenie oświadczenia o wszelkich korzyściach finansowych lub innych uzyskanych od producentów leków – mówi Mikolaj Barczentewicz, prawnik w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Obecnie prawo farmaceutyczne zabrania kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych na receptę. Zakaz ten jest bardzo restrykcyjnie interpretowany.

Mikołaj Barczentewicz wskazuje, że dochodzi m.in. do zakazywania przez głównego inspektora farmaceutycznego opisywania działania takich leków w prasie.