Lekarze o rok szybciej będą mogli rozpocząć naukę wybranej przez siebie specjalizacji. Do egzaminu przyznającego im uprawnienia zawodowe będą bowiem mogli przystąpić już na szóstym roku studiów. Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) ma być zastąpiony przez Lekarski Egzamin Końcowy (LEK).
– Osoby, które obecnie studiują medycynę, będą mogły zdawać LEK w trakcie stażu lub po jego ukończeniu – mówi Rafał Kubiak, zastępca dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.
Zasady zgłaszania się do LEK, weryfikacji zgłoszeń oraz organizacji egzaminów określa projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który resort przekazał właśnie do konsultacji społecznych. Zawiera on m.in. wzór świadectwa potwierdzającego zdanie nowego egzaminu. Będzie ono równoważne ze świadectwem ukończeniem Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Wyniki LEP będzie więc można poprawić, przystępując do LEK.