Ministerstwo Zdrowia zaplanowało, że szczepić przeciwko COVID-19 będą mogły osoby mające prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej, lub wykonujące zawód ratownika medycznego, a także higienistki szkolne, jeżeli mają odpowiednie kwalifikacje.

Szczepienie zawsze poprzedzać będzie kwalifikacja lekarska.

Projekt rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum legislacji. Zostało skierowane do ogłoszenia.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że realizacja szczepień osób dorosłych przeciwko COVID-19 jest przedsięwzięciem systemu ochrony zdrowia na masową skalę i wymaga udziału personelu medycznego, który z racji wykonywanego zawodu mógłby realizować szczepienia, ale w obecnym porządku prawnym nie nabył jeszcze kwalifikacji do podania szczepionek.

Obecnie kwalifikacje osób mających uprawnienia zawodowe do szczepień są zawężone wymaganiami określonymi rozporządzeniem ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011.

"Obowiązujące wymagania wiążące się z koniecznością zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodów medycznych o najszerszym spektrum udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, tj. lekarzy, felczerów, pielęgniarki albo położne, ratowników medycznych i higienistki szkolne wydaje się nadmiarowe w przypadku szczepienia osób dorosłych przeciwko COVID-19" – wskazano w ocenie skutków regulacji projektu.

Takie wymagania – jak oceniono – ograniczają możliwość realizacji szczepień przez osoby, które z racji wykształcenia powinny wykonywać szczepienia w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, przeprowadzenie szczepienia polega na podaniu szczepionki w formie zastrzyku domięśniowego i jest standardowym zabiegiem wykonywanym przez osoby wykonujące wymienione zawody medyczne.

Rozporządzenie zostało skierowane do ogłoszenia.