Nie ma wymogu, by podmiot leczniczy, który chce uczestniczyć w programie szczepień przeciw koronawirusowi, miał podpisaną umowę z NFZ. Ważne jednak, by spełniał wymogi bezpieczeństwa m.in. lokalowe - poinformwał minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Chcielibyśmy, żeby te podmioty - zarówno szpitale, POZ, podmioty prywatne - zgłaszały swoje zespoły, o ile oczywiście spełnią warunki" - wyjaśnił w piątek na konferencji prasowej poświęconej szczegółom szczepień przeciw koronawirusowi minister.

Zaznaczył jednocześnie, że nie ma żadnego wymogu, by te podmioty miały podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. "Mamy pełną dowolność. Wystarczy, że zespół będzie spełniał te podstawowe kryteria" - dodał.

Jednocześnie Niedzielski podkreślił, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o warunki lokalowe i przestrzeganie zasad sanitarnych.

"Nałożyliśmy pewne wymogi na infrastrukturę. Ona musi spełniać pewne wymogi, które konsultowaliśmy również z głównym inspektoratem sanitarnym, ale tutaj nie ma specjalnego novum, więc też nie należy się bać, by podmioty, które dokonują standardowych szczepień, miały problemy ze spełnieniem tych warunków" - wyjaśnił.

Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi nabór podmiotów do programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotne.

Jednym z wymogów dla punktów szczepień jest wyodrębnione konkretnych stanowisk, czyli punktu badań, stanowiska szczepień, poczekalni dla osób szczepionych, przy punkt badań i stanowisko szczepień, powinny być oddzielone, co najmniej parawanem.

W takim punkcie powinna znajdować się też co najmniej jedna umywalka z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, toalety dla personelu i pacjentów w miejscu udzielania świadczenia.

Natomiast wyposażenie ambulatoryjnego punktu szczepień, jak również pomieszczeń czasowo przystosowanych do udzielania szczepień, powinno składać się m.in. ze sprzętu biurowego, komputerowego, kozetki lekarskiej (zalecana), stolik lub szafka artykuły sanitarne i inne materiały medyczne, stolik do przygotowania szczepionki, zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych), aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, środki do odkażania i dezynfekcji, środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych, termometr, lodówka, urządzenie chłodnicze – z wolną przestrzenią do przechowywania szczepionek, pojemniki na odpady medyczne (z tworzywa sztywnego, odpornego na przekłucie lub przecięcie, pojemnika jednorazowego użycia (zabezpieczenie odpadów medycznych oraz zapewnienie ich odbioru i utylizacji).

Natomiast mobilny punkt szczepień będzie musiał posiadać: zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych), aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pojemnik do przechowywania szczepionki, stetoskop, środki do odkażania i dezynfekcji, środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych, termometr, dostęp do sprzętu komputerowego (laptop, drukarka) z dostępem do internetu.

Jak zapowiedziano w szczepieniach mogą uczestniczyć wszyscy lekarze, który mają prawo wykonywania zawodu. Szacuje się, że w szczepienia zaangażowanych będzie ok. 45 tys. personelu medycznego. W skali kraju funkcjonować powinno ok. 8 tys. punktów szczepień. Dodatkowo w każdej gminie powinien być dostępny jeden punkt mobilny.