Rzecznik Praw Pacjenta i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowali szczegółowe wytyczne, które mają pogodzić prawo bliskich do zasięgnięcia na odległość informacji o stanie zdrowia pacjenta i zasady ochrony danych osobowych- poinformował UODO w komunikacie.

Jak podano, wskazówki zawarte w wytycznych to efekt porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy RPP a Prezesem UODO podpisanego 21 lipca 2020 r.

„Wytyczne dotyczące realizacji prawa do informacji przez osoby uprawnione na odległość” zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu. Zawierają one szczegółowe instrukcje, np. przykładowe pytania, które można zadać osobie dzwoniącej, jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie zdążył nikogo upoważnić.

Według Urzędu, wypracowane wytyczne zawierają rekomendowane rozwiązania, które pozwolą na realizację prawa osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość z uwzględnieniem praw pacjenta oraz zasad wynikających z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

UODO zauważa, iż w dobie trwającej epidemii oraz wprowadzanych ograniczeń w realizacji praw pacjenta należy poszukiwać alternatywnych możliwości przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom do tego uprawnionym, w szczególności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają nam nowe technologie.

Jak wskazał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, cytowany w komunikacie, przedstawione wytyczne są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych i zabezpieczają one zarówno interes pacjenta, jak i osoby bliskiej dla pacjenta.

Wytyczne UODO i RPP obejmują zagadnienia dotyczące kontaktu na odległość z osobą upoważnioną przez pacjenta przytomnego, ale także przez osobę bliską, której pacjent z uwagi na swój stan zdrowia nie mógł upoważnić do przekazania informacji.

Według Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podmioty lecznicze powinny stworzyć odpowiednie warunki techniczne oraz organizacyjne, z których pacjenci w łatwy sposób będą mogli się komunikować. Dlatego niezbędne jest - wskazują - przeprowadzenie analizy ryzyka dla procesu przekazywania danych na odległość pod kątem ochrony danych osobowych. Pomoże ona określić także szczegółowe zasady postępowania, według których personel medyczny będzie mógł pomóc pacjentom i ich bliskim.

"Dostosowanie takich działań do rekomendacji zawartych w Wytycznych pozwoli placówkom na realizację prawa pacjenta do informacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zarówno w czasie epidemii COVID-19, jak i po jej zakończeniu" - wskazano w komunikacie UODO.

Prezes Urzędu Jan Nowak podkreślił, że przy przekazywaniu danych na odległość trzeba dochować szczególnej staranności, gdyż bardzo łatwo jest o pomyłkę, w wyniku której może dojść do ujawnienia danych niepowołanej osobie. "W wytycznych zwracamy także uwagę na to, by przy tej weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej nie doszło jednak do nadmiernego pozyskiwania danych" – dodał Jan Nowak, cytowany w komunikacie.

W ocenie UODO, równie ważne są procedury wewnętrzne obejmujące rozwiązania zarówno organizacyjne, jak i techniczne dotyczące odpowiednich środków pozwalających na prowadzenie rozmów z poszanowaniem poufności przekazywanych danych. W wytycznych zaleca się zastosowanie takich narzędzi, które pozwolą na zachowanie poufności i bezpieczeństwa połączeń.

Jak napisano w komunikacie Urzędu, osoby bliskie pacjentom sygnalizują Rzecznikowi Praw Pacjenta również problem z pozyskaniem informacji o miejscu hospitalizacji pacjenta. Na przykład w sytuacji, gdy pacjent znajdował się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i wymagał pomocy ze strony zespołu ratownictwa medycznego. Niejednokrotnie zdarza się, że pacjenci zostają przewiezieni do szpitala odległego od miejsca zamieszkania. Dlatego Rzecznik uznał za konieczne przedstawienie Ministerstwu Zdrowia problematyki braku możliwości pozyskania informacji o miejscu hospitalizacji pacjentów, w szczególności zakażonych SARS–CoV–2.