Bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie lub odpowiedni dokument – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem.

"W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (…) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby" – powiedział minister.

Szef resortu zdrowia podał, że w ostatnich dniach prawnicy policji i ministerstwa pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne.

Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, "będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki".

Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana

– podkreślił.

Część lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które tego zakażą – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia poinformował podczas konferencji prasowej o planowanym zakazie udostępniana lokali do imprez.

"Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, które przypominam, są zakazane we wszystkich strefach, udostępniały swoją przestrzeń. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza, która będzie odbywała się +przy okazji+, jak to się mówiło podczas tłumaczenia, będzie naruszeniem przepisów rozporządzania" – powiedział Niedzielski.

Chcemy wykorzystać system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli wiadomości SMS do informowania mieszkańców o wprowadzaniu konkretnych stref – zapowiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia o wykorzystania systemu RCB poinformował na wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z komendantem głównym policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem.

"Chcemy wykorzystać system alertów, czyli SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do tego, żeby informować mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy" – powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że codziennie monitorowane jest to, jak wygląda poziom zakażeń w poszczególnych powiatach.

"Jeżeli byśmy dzisiaj podejmowali decyzje o nowych strefach, to mielibyśmy stref w kraju ponad 100" – powiedział Niedzielski.

Dodał, że skala zjawiska jest tak potężna, że te obostrzenia muszą być zaostrzane, "a z drugiej strony także dajemy pewną wartość informacyjną". Przypomniał, że ogłaszanie danych stref, które co do zasady zaczynają obowiązywać od soboty, następuje najczęściej w czwartki, dzięki czemu mieszkańcy tych stref mają czas, żeby się przygotować do wprowadzanych reguł przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się epidemii.

MZ i Policja wprowadza zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń
  • Bez maseczek można poruszać się tylko z zaświadczeniem od lekarza
  • Osoba bez maseczki, tam gdzie jest to wymagane będzie surowo karana
  • Obowiązkowe maseczki w strefie żółtej od soboty
  • Zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki