Kategoria czerwona

nowotarski, Nowy Sącz, wieluński, łowicki, pajęczański, lipski, kolski.

Żółta

rybnicki, kłobudzki, tatrzański, Małosądecki, limanowski, Kraków, przemyski, żuromiński, kartuski, konecki, bartoszycki, nowosądecki.

Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami

brzeski, oleski, myszkowski, Sopot.