Zdający egzaminy w zawodach medycznych zyskają ułatwioną możliwość przystępowania do nich.
Tak wynika z rozporządzeń ministra zdrowia w tej sprawie. Chodzi o osoby przystępujące do państwowych egzaminów specjalizacyjnych (PES) w dziedzinie ochrony zdrowia (np. psychologowie kliniczni i neurologopedzi), farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych. Z powodu pandemii minister zdrowia odwołał wszystkie części egzaminów (we wszystkich dziedzinach), które miały się odbyć w sesji wiosennej od 2 maja do 15 czerwca 2020 r. Przedłużył jednocześnie tę ostatnią do 30 listopada 2020 r.
W związku z tym resort zdrowia przygotował zmianę m.in. rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, która weszła w życie 19 sierpnia 2020 r. (Dz.U. nr 1404). Umożliwia ona złożenie wniosków o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej również tym osobom, które obecnie uczestniczą w tej wiosennej.
Dzięki temu zainteresowani, którzy nie zaliczą PES w trakcie tej ostatniej (lub nie wiedzą jeszcze czy go zaliczyły) będą mogły go zdawać jesienią, bez konieczności oczekiwania do wiosny 2021 r. Nowe przepisy przewidują także zwrot opłaty za sesję jesienną osobom, które zaliczą egzamin w całości lub w części w sesji wiosennej 2020 r.
Ministerstwo zdrowia przygotowało też nowelizacje rozporządzeń dotyczących innych zawodów medycznych. Analogiczne regulacje przewidziano dla osób zdających państwowe egzaminy specjalizacyjne farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2020 r., odpowiednio poz. 1408, 1403 i 1405). Wszystkie weszły w życie 19 sierpnia 2020 r.
Ministerstwo zdrowia przygotowało też nowelizacje rozporządzeń dotyczących innych zawodów medycznych
Etap legislacyjny
Rozporządzenia weszły w życie