Powstaje kolejna placówka dla leczenia osób z sądowym nakazem terapii zaburzeń psychiatrycznych. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, nowym zakładem do wykonywania obserwacji osób, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego w zakresie preferencji seksualnych, będzie Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.
O tym, że jest potrzebne nowe miejsce – bo działające ośrodki są przepełnione – NFZ i MZ wiedziały od dawna. W tej sprawie apelował m.in. rzecznik praw obywatelskich, wskazując, że brak takiego podmiotu leczniczego w miejscu stałego pobytu osoby, wobec której toczy się postępowanie, może być przeciwwskazaniem do orzeczenia nadzoru prewencyjnego.
Konsekwencją tego może zaś być pozbawienie jej wolności w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniem Dyssocjalnym w Gostyninie (KOZZD), gdzie i tak już z powodu przeludnienia panują skrajnie trudne warunki.
Teraz w uzasadnieniu do projektu nowelizacji w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji MZ wskazywał, że jest ona konieczna właśnie „z uwagi na znaczne przekroczenie liczby osób umieszczanych w KOZZD, do którego kierowane są również osoby, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego w zakresie preferencji seksualnych”.
Problemem do tej pory był brak chętnych – z informacji NFZ wynikało, że „pomimo ogłaszania przez Fundusz gotowości zawarcia umów o realizację programu, żaden podmiot leczniczy nie odpowiada na zapytanie ofertowe”.
Obecnie osoby z nakazem terapii zaburzeń seksualnych mogą się leczyć w trzech placówkach w całym kraju. Najwięcej jest w ośrodku w Gostyninie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień