Wydłużenie o kolejny rok realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) oraz zwiększenie poziomu jego finansowania w 2021 r. z 55 mln zł do 65 mln zł – to główny cel nowelizacji uchwały w tym zakresie.
Jej projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu.
Program, realizowany od 2011 r., miał się zakończyć w tym roku. Zdecydowano się go jednak wydłużyć o kolejny, aby dokończyć plan modernizacji rejestrów transplantacyjnych – aktualny system działa bowiem od 2007 r. i po ponad 10-letnim okresie użytkowania nie jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom. Tymczasem jedynym źródłem finansowania dla budowy nowych rejestrów jest NPRMT.
Potrzeba wydłużenia realizacji programu wynika również z konieczności dalszego finansowania świadczenia „leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi”, którego koszty pokrywane są tylko z tych środków. Choć miało mieć to charakter tymczasowy i doraźny – do czasu oszacowania zapotrzebowania na tę procedurę i kosztów jej realizacji – to proces ujęcia jej w wykazie świadczeń gwarantowanych się przedłuża, stąd konieczne jest utrzymanie finansowania w ramach NPMT do końca 2021 r.
Wydłużenie programu ma także pozwolić na prowadzenie działań prowadzących do zwiększenia liczby dawców przez dofinansowanie zakupu sprzętu dla oddziałów intensywnej terapii oraz budowę zespołów koordynacyjnych w szpitalach, które wykazały największą aktywność w zakresie zgłaszalności dawców rzeczywistych.
Etap legislacyjny
Projekt uchwały umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów