Pacjent ma zawsze prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Dotyczy to również wyników testów w kierunku COVID-19 – przypomina RPO.
Reklama
Do rzecznika praw obywatelskich zgłosiła się kobieta z koronawirusem, której sanepid odmówił przesłania wyniku testu na e-maila, tłumacząc że „za badania nie płaciła i nie ma prawa wglądu w nie”. Tymczasem o udostępnienie badań pacjentki poprosił lekarz rodzinny.
W opinii biura rzecznika pracownik sanepidu nie miał prawa odmówić, ponieważ dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z praw pacjenta, gwarantowanych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Sanepid jako organ władzy publicznej ma obowiązek tych praw przestrzegać. A wynik badania laboratoryjnego jest częścią dokumentacji pacjenta.
Pracownik Biura RPO wskazał, że w sytuacji gdy nie mamy pewności, na podstawie jakich przepisów pracownik sanepidu odmawia informacji na temat wyników badań, warto skierować oficjalne pytania do głównego inspektora sanitarnego.