Zobowiązywanie lekarza, aby ponosił koszty zlecanych pacjentowi badań, narusza zbiorowe prawa pacjenta – uznał Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, w decyzji dotyczącej jednej z placówek medycznych z województwa mazowieckiego.
O tym, że lekarze coraz częściej dostają propozycje pracy na kontrakcie, z którego muszą sfinansować zlecone chorym badania, alarmowaliśmy jako pierwsi już w ubiegłym roku (pisaliśmy o tym w DGP nr 215 z 6 listopada 2019 r. „Zysk kontra zdrowie”). Sprawą zainteresował się rzecznik praw pacjenta, który analizuje pod tym kątem praktyki placówek medycznych. W efekcie w stosunku do jednej z nich wydał właśnie decyzję, w której nakazał zaprzestanie tego typu działań.
Rzecznik uznał, że postanowienia umowne obciążające lekarzy kosztami przepisanych badań nie powinny być stosowane. Jak podkreśla, jest to nieprawidłowy sposób organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Może bowiem doprowadzić do sytuacji, że lekarz będzie powstrzymywał się od zlecenia pacjentowi badań, które w świetle aktualnej wiedzy medycznej i należytej staranności powinny być wykonane. Będzie to robił wyłącznie w obawie o pomniejszenie wysokości wynagrodzenia.
– Nie można lekarza stawiać w sytuacji potencjalnego konfliktu interesów – jego własnego i pacjenta – podkreślił rzecznik.
Uznał, że taka praktyka narusza zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych z należytą starannością. Zwrócił uwagę, że dla zakwalifikowania danego sposobu postępowania placówki medycznej jako praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów wystarczające jest wykazanie potencjalnego charakteru zagrożenia pogwałceniem tych praw. Może się ono zrealizować w sferze uprawnień każdego pacjenta pozostającego pod opieką lekarza, który zawarł umowę z podmiotem leczniczym zawierającą postanowienie o kosztach zleconych badań.
Rzecznik zapowiada już też kolejne decyzje w indywidualnych sprawach. Niewykonanie jego decyzji jest podstawą do nałożenia kary w wysokości do 500 tys. zł.