To niejedyne substancje, jakie można znaleźć w sfałszowanych farmaceutykach i suplementach diety. Z wideo opublikowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie wynika, że w podróbkach stwierdza się też np. cement i gips.
Łukasz Waligórski, farmaceuta i redaktor naczelny portalu Mgr.farm, mówi, że w podrobionych lekach bywają związki niedozwolone w UE ze względu na swoją wysoką toksyczność, która w większych stężeniach może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.
Wśród najczęściej fałszowanych produktów znajdują się sterydy, psychotropy, antybiotyki, leki kardiologiczne, przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe i na potencję. Podróbki trafiają do nielegalnej sprzedaży internetowej, na bazary i targowiska.
W marcu br. w ramach operacji „Pangea” Interpol przechwycił 37 tys. podrobionych wyrobów medycznych. Głównie maseczki ochronne ze sfałszowanymi certyfikatami, testy do wykrywania koronawirusa i środki dezynfekujące. Dokonano 121 aresztowań, rozbito 37 grup przestępczych, przechwycono 4,4 mln sztuk potencjalnie szkodliwych leków o wartości 13 mln euro. Zamknięto też 2,5 tys. stron internetowych z produktami mającymi chronić przed COVID-19. Niedługo potem również Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) poinformował, że prowadzi sprawy związane z importem do Europy sfałszowanych produktów używanych w walce z zakażeniami koronawirusem.
Zgodnie z art. 124 ustawy z 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.) wprowadzanie do obrotu bądź przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez zezwolenia zagrożone jest nawet karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Z kolei produkcja lub wprowadzanie do obrotu szkodliwego dla zdrowia lub życia suplementu diety grozi grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Gdy sprawca czyni sobie z procederu źródło dochodu, może zapłacić grzywnę lub trafić za kratki nawet na pięć lat. Nieumyślne działanie może się zaś skończyć rokiem odsiadki (art. 96 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).