Na liście objętych zakazem wywozu poza granice Polski znalazło się łącznie 312 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wynika z obwieszczenia ministra zdrowia.

Tzw. lista antywywozowa obejmuje leki, określone produkty żywnościowe, wyroby medyczne, które mogą stać się produktem deficytowym, dlatego potrzebne są specjalne regulacje.

Na poprzedniej liście, opublikowanej 1 kwietnia 2020 roku, znalazło się 858 produktów leczniczych, np. lek wspomagający terapię w chorobie COVID-19 - Plaquenil czy środki ochrony osobistej: fartuchy, maski, rękawice, medyczne ochraniacze na obuwie, termometry elektroniczne. W tej chwili na liście ich nie ma - ograniczono ją do 312 pozycji.

Dostępna jest na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl