Agencja Badań Medycznych i Ministerstwo Zdrowia podjęły decyzję o przeznaczeniu 50 mln zł na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie COVID-19.
pieniądze / ShutterStock
Jak tłumaczy Radosław Sierpiński, prezes ABM, dofinansowanie w wysokości nawet 5 mln zł otrzyma każdy projekt o dużym potencjale naukowym, który może przyczynić się do opracowania szybkiego testu diagnostycznego, szczepionki lub skutecznych metod terapii koronawirusa.
Jest to możliwe dzięki zmianom wprowadzonym tzw. specustawą zdrowotną (Dz.U. poz. 567), która ułatwiła agencji szybkie reagowanie w takich sytuacjach. Czas oczekiwania na wstępną decyzję o finansowaniu wynosi tylko 72 godziny, a projekty przyjmowane są w trybie ciągłym. W zależności od potrzeb pula środków może być zwiększona. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: uczelnie medyczne, instytuty badawcze, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.
Jednocześnie ABM rozpoczęła własny projekt „Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii”. Jest on realizowany w partnerstwie z Siecią Badawczą Łukasiewicz, Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej, Narodowym Instytutem Onkologii w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu.