Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa, jeśli jest wskazanie lekarskie, tzn. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel i duszność – wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS zaznacza w informacji zamieszczonej na stronie internetowej, że nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotychczas koronawirusa w Polsce u 901 osób, z których 10 zmarło. Największy dzienny przyrost zanotowano we wtorek – 152 przypadki.