Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to darmowa i dobrowolna e-usługa, która pozwala m.in. na natychmiastowe otrzymanie e-recepty SMS-em, wgląd w historię wystawionych recept oraz historię wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ. Do założenia IKP wystarczy darmowy profil zaufany.
Wygląd przykładowej e-recepty w SMS-ie / GazetaPrawna.pl

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja ministerstwa zdrowia dostępna pod adresem pacjent.gov.pl. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne. Nie trzeba mieć IKP, by otrzymać e-receptę (wówczas otrzymujemy wydruk informacyjny lub 4-cyfrowy kod). Założenie Internetowego Konta Pacjenta daje jednak szereg korzyści.

Do założenia IKP wystarczy darmowy profil zaufany, który jest najpopularniejszym sposobem logowania. Usługę potwierdzania tożsamości i logowania oferuje też szereg banków. Dostęp do IPK możliwy jest również przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu).

Jakie korzyści daje Internetowe Konto Pacjenta?

Przede wszystkim każdą wystawioną e-receptę otrzymujemy SMS-em lub e-mailem (wiadomość SMS / e-mail przychodzi natychmiast po wystawieniu e-recepty przez lekarza). Przepisane leki można wykupić w różnych aptekach (z zachowaniem prawa do refundacji).

E-recepta wysłana do pacjenta SMS-em wygląda tak (przykład):

E-recepta (przykład) / GazetaPrawna.pl

W aptece wystarczy podać 4-cyfrowy kod oraz numer PESEL (łatwo sprawdzić na dowodzie osobistym).

W ramach konta można także określić osoby (np. z rodziny) oraz lekarzy, którym zostanie udostępniona informacja o stanie naszego zdrowia oraz historia przepisanych leków. Rodzice otrzymują ponadto dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia.

Internetowe Konto Pacjenta umożliwia także uzyskanie kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem). To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy na stałe przyjmują te same medykamenty.

Dostęp do IKP pozwala także na wgląd do historii dotychczas zrealizowanych recept (po 1 stycznia 2019) wraz z przepisanym dawkowaniem. IKP zawiera także historię wszystkich wizyt pacjenta sfinansowanych przez NFZ (od 2008 roku).

E-recepta archiwalna dostępna w Internetowym Koncie Pacjenta wygląda tak (przykład):