Rusza reforma psychiatrii dziecięcej, oparta na psychologach i psychoterapeutach, a ustawy dotyczącej tych zawodów wciąż nie ma – alarmuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP), apelując o zintensyfikowanie prac nad tym dokumentem.
Wczoraj związek zwrócił się w tej sprawie do Marleny Maląg, szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), przypominając, że pod koniec zeszłego roku jej resort poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa. Jednak z uwagi na koniec kadencji i zasadę dyskontynuacji trzeba podjąć je na nowo po wyborach parlamentarnych. W związku z tym OZZP prosi o spotkanie w tej sprawie.
Jest to tym bardziej zasadne, że – jak podkreśla związek – obecnie następują intensywne zmiany legislacyjne dotyczące psychologów i psychoterapeutów zatrudnionych w ochronie zdrowia, które zostały sprowokowane głębokim kryzysem w psychiatrii dziecięcej.
– Mając świadomość konieczności zwiększenia dostępności do opieki psychologicznej i psychiatrycznej finansowanej przez NFZ, oceniamy, że proponowane obecnie zmiany nie uwzględniają dobra osób korzystających ze świadczeń psychologicznych – pisze OZZP.
I dodaje, że brak regulacji ustawowej sprzyja tworzeniu przepisów stojących w sprzeczności z pragmatyką i etyką zawodu psychologa. Związkowcy przypominają, że psychologowie ze względu na różne branże, w których pracują, są nadzorowani obecnie przez ośmiu ministrów, co tworzy chaos legislacyjny. Poszczególne resorty regulują pracę psychologów rozporządzeniami, nie mając jednocześnie regulacji ustawowej, która powinna być podstawą tworzenia przepisów wykonawczych.
Przypomnijmy – reforma psychiatrii dziecięcej ma się rozpocząć od utworzenia ok. 300 poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, gdzie pracować będzie czteroosobowy zespół składający się m.in. z psychologa i terapeutów – bez lekarza. Niektóre oddziały NFZ już zaczęły kontraktowanie tych usług. Wobec zarządzenia, na podstawie którego zawierane są umowy, OZZP również ma zastrzeżenia, które przekazało m.in. prezesowi NFZ i ministrowi zdrowia. Dotyczą one np. zrównania wynagrodzeń terapeutów na różnych stopniach szkolenia.
Według NFZ obecnie zaledwie 197 poradni ma umowę na realizację świadczeń psychologicznych. OZZP podaje, że średnie zarobki psychologa w systemie ochrony zdrowia to ok. 3 tys. zł brutto (wliczając placówki niepubliczne).