Od nowego roku zmieniają się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne. Nowy będzie wzór tego dokumentu, ma być on też potwierdzany elektronicznie. System ten jednak, jak alarmowali potencjalni użytkownicy, nie został w pełni wdrożony i przetestowany. Dlatego postulowali wydłużenie okresu, w którym dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych zasad.
Resort zdrowia przychylił się do ich apeli. Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował, że po 1 stycznia 2020 r. będzie honorował zlecenia wystawione i na starych, i na nowych wzorach.
Obecnie zlecenie na wyroby medyczne wystawione przez pracownika medycznego musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ – dopiero potem pacjent może je zrealizować. Elektronizacja tego procesu miała uprościć procedury. Lekarze zwracali jednak uwagę, że aplikacje gabinetowe wciąż nie mają odpowiedniej funkcjonalności.
– Po zmianach przerzucono na nas obowiązek weryfikacji specjalnych uprawnień, od których zależy stopień refundacji wyrobów medycznych – tłumaczy Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, ekspert ds. informatyzacji ochrony zdrowia.
Dodaje, że jego organizacja nie jest przeciwna nowym zasadom, bo są one korzystne dla pacjentów i ich opiekunów, ale uważa, że nie może się to odbywać kosztem czasu lekarza, który ma go mało i bez nowych obowiązków. Dlatego federacja postulowała, by umożliwić lekarzom wystawianie zleceń na dotychczasowych zasadach także po 1 stycznia 2020 r. – do czasu aż system elektroniczny będzie w pełni sprawny.
Podobne zastrzeżenia mieli właściciele sklepów. Wskazywali m.in., że pilotaż nowego systemu jest za krótki i za późno wprowadzony, a testy, które przeprowadził NFZ, opierały się na kilku wyrobach medycznych, podczas gdy ich wykaz obejmuje 133 pozycje. Na liczne problemy wskazywali również aptekarze.
– Krótki i ograniczony pilotaż nie pozwolił na skuteczne zapoznanie się z systemem w realnych warunkach. Czujemy, że e-potwierdzenie zlecenia znalazło się w cieniu e-recepty, której wprowadzenie było szeroko komunikowane i analizowane – ocenia Patryk Sucharda, wiceprezes Izby POLMED.
Ostatecznie zdecydowano, że po nowym roku będzie można wystawiać zlecenia i na starych, i na nowych drukach. Te ostatnie będzie można potwierdzić elektronicznie lub tak jak obecnie – w oddziale NFZ. Zlecenia wystawione na starym wzorze również będą mogły być potwierdzane elektronicznie lub w tradycyjny sposób, tu jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, zależy to bowiem m.in. od rodzaju zlecenia (np. czy jest ono cykliczne czy jednorazowe). Zasady te mają obowiązywać do końca marca 2020 r. Od kwietnia zlecenia będą wystawiane już tylko na nowych wzorach.
– Popieramy kierunek działań rządu, związanych z informatyzacją opieki zdrowotnej i e-potwierdzeniem zlecenia na wyroby medyczne. Cieszymy się, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i NFZ udało nam się wypracować przepisy przejściowe, które usprawnią wdrażanie nowego systemu realizacji zleceń. Jest to duża ulga dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów, którzy dostaną czas na przetestowanie nowych zasad – podsumowuje Patryk Sucharda. ©℗