3 mld zł zamiast 2 mld zł na wzmocnienie tzw. funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia – taka była rekomendacja komisji budżetu i finansów publicznych, która opiniowała zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, do której przychylił się Senat.
Celem nowelizacji jest po pierwsze przesunięcie na przyszły rok tegorocznych wydatków, które nie zostały rozliczone do 31 grudnia. W ustawie wskazano trzy kategorie: 103 mln zł na realizację przedsięwzięć w ramach programu modernizacji służb mundurowych, 20,4 mln zł na zakup karetek i ponad 14 mln zł na inwestycje w lecznicach podległych MSWiA. Czas na ich zrealizowanie wydłużony zostanie do 30 kwietnia.
Po drugie ustawa przekierowuje pieniądze niewykorzystane w tegorocznym budżecie na inne cele. Tu z kolei zaproponowano zwiększenie – o kwotę do 2 mld zł – funduszu zapasowego NFZ oraz przekazanie do 1 mld zł na Fundusz Wsparcia Policji.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pytany był przez senatorów, czy środki przekazane NFZ trafią na zapłatę tzw. nadwykonań. Podkreślił, że pieniądze z funduszu zapasowego wykorzystywane są w miarę potrzeb, a o ich przeznaczeniu decyduje prezes funduszu. Nie wykluczył jednak, bazując na doświadczeniach z poprzednich lat, że część z nich wykorzystana będzie również na ten cel.
Komisja zaproponowała wprowadzenie do ustawy poprawki polegającej na zwiększeniu kwoty, która ma trafić do NFZ z 2 mld zł do 3 mld zł. Nie poparła wniosku, by przyjąć ją bez poprawek. Ponieważ Senat przychylił się do rekomendacji komisji, ustawa wróci do Sejmu, który rozpatrzy wprowadzoną zmianę.
Etap legislacyjny Ustawa rozpatrzona przez Senat