Z badania IBRIS wykonanego na zlecenie naszej redakcji wynika, że owszem zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest bardzo ważne, ale już kobiety i osoby starsze wskazywały, że najważniejsze byłoby stworzenie Funduszu Opiekuńczego, z którego środki pomogłyby w opiece nad osobami starszymi.

źródło: DGP

Co ciekawe, dobry standard leczenia zębów u najmłodszych jest szczególnie ważny dla osób ze wsi, a także dla pokolenia 30-latków, czyli dla rodziców.