Z 11 punktów, które znalazły się w Pakcie dla Zdrowia podpisanym przez największe partie polityczne, przekonane do tego przez DGP – najważniejsze obok pieniędzy okazują się zdrowe zęby dzieci oraz opieka nad osobami starszymi.
Z badania IBRIS wykonanego na zlecenie naszej redakcji wynika, że owszem zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest bardzo ważne, ale już kobiety i osoby starsze wskazywały, że najważniejsze byłoby stworzenie Funduszu Opiekuńczego, z którego środki pomogłyby w opiece nad osobami starszymi.