Z inicjatywy DGP liderzy czterech największych komitetów uzgodnili priorytety zdrowotne na najbliższe lata.

Zwiększenie finansowania co najmniej do średniej unijnej, obowiązkowa profilaktyka oraz opieka psychiatryczna blisko domu najmłodszych pacjentów – to niektóre z punktów, które politycy obiecali poprzeć ponad podziałami partyjnymi. Za namową DGP politycy KO, PSL, PiS i SLD podpisali Pakt dla Zdrowia 2030. Negocjacje treści dokumentu, który stanowiłby ponadpartyjny konsensus, trwały kilka miesięcy. Ostatecznie politycy podpisali się pod 11 punktami, za którymi – niezależnie od partyjnych podziałów – mają razem głosować. Zdaniem ekspertów to szansa, by po latach nawarstwiających się zaniedbań zdrowie stało się priorytetem. Bo na to najwyższa pora. Brak lekarzy to efekt niespójnej polityki kadrowej przed laty. Zła organizacja systemu i rosnące zadłużenie placówek medycznych to z kolei rezultat narastających braków w finansowaniu.

W Pakcie znalazły się postulaty dotyczące m.in. zmian finansowych i organizacyjnych. Politycy zgodzili się, że należy podnieść nakłady na kształcenie większej liczby kadry medycznej oraz wprowadzić personel pomocniczy w szpitalach. Kolejnym pomysłem, który rywale uzna-li za kluczowy dla systemu lecznictwa, jest utworze-nie specjalne-go Funduszu Opiekuńcze-go. Pieniądze z niego miałyby wspierać osoby starsze i niesamodzielne.