Do końca grudnia NFZ będzie miał czas, żeby rozdysponować 19,7 mln zł przeznaczone na dotacje dla lecznic, które w tym albo zeszłym roku zainwestowały w sprzęt informatyczny.
Fundusz opublikował zarządzenie określające warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania. Mogą na nie liczyć te placówki, u których wystawiane są e-recepty oraz elektroniczne zwolnienia lekarskie. Chodzi zarówno o przychodnie (podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistyczne), jak i szpitale, a także podmioty udzielające świadczeń opiekuńczych, rehabilitacyjnych i innych.
Dofinansowanie nie może być większe niż 80 proc. poniesionych wydatków (bez podatku VAT dla świadczeniodawców, którzy mogą go odliczyć, lub z podatkiem VAT w przypadku tych, którzy takiej możliwości nie mają). Maksymalna kwota wydatków również została określona. Zależy ona od wysokości kontraktu, jaki ma lecznica.
W uzasadnieniu zarządzenia podane są konkretne kwoty, jakie można otrzymać z NFZ. Najwyższe dofinansowanie (40 tys. lub 49,2 tys. zł) może trafić do placówek, których umowa opiewa na 100 mln zł rocznie lub więcej. Maksymalna wartość wydatków kwalifikująca się do dofinansowania w takim przypadku to 50 tys. zł (bez VAT) lub 61,5 tys. zł (z VAT). Dla lecznic, których umowy mają mniejszą wartość, dotacje wynoszą od 800 zł do ponad 29,5 tys. zł, a maksymalne wydatki zawierają się w przedziale 1 tys. – 36,9 tys. zł.
Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym dana placówka zawarła umowę. Dotacją mogą być objęte wydatki z 2018 r. lub 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.
Środki powinny być przekazane przez NFZ w ciągu 21 dni od złożenia dokumentów – ostateczny termin upływa 31 grudnia 2019 r.