Funkcjonariusze policji i straży granicznej będą wspierali inspektorów farmaceutycznych. Odmowa wpuszczenia kontrolera do placówki przestanie być skuteczną metodą ukrywania procederu.
Nowe przepisy prawa farmaceutycznego wejdą w życie już jutro (Dz.U. z 2019 r. poz. 959). To kolejny pakiet zmian mających na celu skuteczniejszą walkę z mafią lekową, czyli zorganizowanymi grupami przestępczymi wywożącymi deficytowe produkty lecznicze na Zachód.

Patologiczna niemoc