Osoby po kryzysie psychicznym jako wsparcie dla chorych – to jeden z ważnych elementów nowego modelu psychiatrii. Obawy ma jednak środowisko psychologów.
Asystent zdrowienia to nowy zawód, wprowadzony wraz z pilotażem centrów zdrowia psychicznego (CZP), który trwa już od roku. Testowany jest w nim nowy model psychiatrii dla dorosłych, który polega przede wszystkim na przejściu od leczenia zamkniętego do opieki środowiskowej.
W ramach pilotażu powstało 27 centrów (wkrótce ma zostać rozszerzony). Mają one możliwość zatrudniania osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego i po odpowiednim przeszkoleniu mogą być wsparciem dla pacjentów, którzy w kryzysie trwają. Jak sami o sobie mówią, są nieistniejącym dotąd łącznikiem pomiędzy leczącymi a leczonymi. W praktyce np. towarzyszą w terapii grupowej, są przy osobach, które nie mają bliskich, pomagają rodzinie i personelowi zrozumieć punkt widzenia pacjenta.