Nowy model koordynowanej opieki nad chorymi na raka będzie testowany w dwóch kolejnych województwach. Do pilotażu dołączą Białostockie Centrum Onkologii i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
Trwają konsultacje rozporządzenia, które rozszerzy testy. Tym samym będą one prowadzone w czterech regionach – od kilku miesięcy pilotaż trwa już bowiem w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.
Za wyborem woj. podlaskiego i pomorskiego przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typy nowotworów.
Reklama
Na terenie województw objętych pilotażem utworzona zostanie sieć onkologiczna, w skład której wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący (WOK) wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu oraz współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym.
W projekcie zaproponowano również rozwiązania wynikające z dotychczasowej realizacji pilotażu, które mają go usprawnić. Wprowadzono m.in. obowiązek opracowania przez WOK wzorów jednolitych dokumentów, które będą stosowane przez wszystkie podmioty biorące udział w pilotażu, co pozwoli na sprawne przekazywanie danych w jednolitym formacie. Zmienić się mają dotychczasowe mierniki oceny sieci onkologicznej, np. dotyczące mediany czasu, który upłynął od zarejestrowania pacjenta na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do uzyskania wyniku tego badania (obecnie czas jest mierzony dnia wystawienia skierowania na badanie, co nie jest równoznaczne z chwilą jego zarejestrowania). Dodano też rozpoznanie D05 (rak in situ sutka) oraz C78.0 (wtórny nowotwór złośliwy płuc). Objęcie pilotażem pacjentek z tym pierwszym rozpoznaniem umożliwi zbieranie danych i wyliczenie mierników dla tej grupy chorych. Natomiast włączenie do pilotażu wtórnego nowotworu raka płuca pozwoli na zmniejszenie problemów w dostępie do leczenia onkologicznego także tej grupy chorych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach