POZ OK to projekt pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), który przygotowała federacja Porozumienie Zielonogórskie (PZ). Ma on być uzupełnieniem trwającego od lipca zeszłego roku programu POZ PLUS, który zdaniem lekarzy rodzinnych przeznaczony jest przede wszystkim dla dużych placówek.
Projekt jest w fazie uzgadniania szczegółów z NFZ i resortem zdrowia. Jak informuje PZ, odbyła się już seria spotkań w tej sprawie i planowane są kolejne.
– W projekcie POZ PLUS uczestniczą głównie duże podmioty lecznicze, zaś nasz projekt adresowany jest do mniejszych przychodni, mających pod opieką do 5–10 tys. pacjentów. Według naszej koncepcji będą w nim mogły wziąć udział także małe praktyki lekarzy rodzinnych, które nie zatrudniają specjalistów – wyjaśnia Jacek Krajewski, prezes PZ. Jego zdaniem równoległa realizacja obu programów pilotażowych da możliwość prowadzenia opieki koordynowanej w całej POZ.
Założenia POZ OK są nieco inne niż w POZ PLUS. PZ chce oprzeć się nie na bilansach zdrowotnych, ale na badaniach przesiewowych, celowanych w kierunku ściśle określonych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz chorób przewlekłych (m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, nadwaga lub otyłość, niewystarczająca aktywność fizyczna, stresujący tryb życia). Planowane jest też w ramach POZ wykonywanie lub kierowanie na badania przesiewowe w kierunku najczęstszych chorób, nowotworowych: raka jelita grubego, raka szyjki macicy i raka piersi. Podobnie jak w POZ PLUS projekt przewiduje opiekę koordynowaną nad chorymi przewlekle. Ma on być prowadzony przy ograniczeniu do minimum nowych obowiązków sprawozdawczych.