Jakie warunki musi spełnić projekt samorządowego programu profilaktycznego, jakimi kryteriami kieruje się oceniająca je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jak przy tworzeniu ich wykorzystywać wnioski płynące z dowodów naukowych – tego będzie można dowiedzieć się na szkoleniach, które ruszają w tym miesiącu.
To część projektu realizowanego przez AOTMiT ze środków europejskich, m.in. dla przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i osób biorących udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej.
Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest wsparcie w tworzeniu samorządowych programów polityki zdrowotnej (PPZ). Ich projekty zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) są opiniowane przez AOTMiT – pozytywna ocenia jest warunkiem wdrożenia PPZ.
Jak wynika z analiz Związku Miast Polskich, Agencja najczęściej akceptuje programy warunkowo. Ocen pozytywnych jest zaledwie kilka procent, pozytywnych warunkowych – ok. 60–70 proc., odrzucana jest ok. jedna trzecia projektów.
– Wiemy, że jest duży głód wiedzy, jak agencja ocenia programy, co bierze pod uwagę. Chcemy podzielić się tą wiedzą. Jesteśmy też otwarci na perspektywę tworzących je samorządów – deklaruje Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska z AOTMiT, koordynatorka projektu.
Uczestnicy szkoleń będą mogli dowiedzieć się, jak prawidłowo tworzyć programy i raporty z ich realizacji; agencja udostępni też kreator PPZ, a także rekomendacje dotyczące programów poświęconych konkretnym zagadnieniom. Ma to ułatwić tworzenie projektów PPZ i zwiększyć ich szanse na pozytywną ocenę. Na razie opracowano i upubliczniono wytyczne w sprawie szczepień na grypę skierowanych do osób starszych.
AOTMiT zaplanowała też szkolenia na temat procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych, tworzenia i adaptowania wytycznych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach oraz oceny technologii medycznych – skierowane do pracowników lecznic, osób nimi zarządzających, kadry medycznej oraz samorządowców. W sumie przeszkolonych ma zostać ok. 5 tys. osób. Projekt potrwa do 2022 r.