Resort zdrowia opublikował wczoraj projekt listy leków refundowanych, która obowiązywać ma od 1 marca. Termin zgłaszania uwag do niej mija dziś w południe.
Zastrzeżenia do nowego wykazu jeszcze przed opublikowaniem projektu zgłaszali m.in. konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii oraz Polskie Towarzystwo Reumatologiczne (PTR).
Ma to związek z wygaśnięciem od 1 marca trzyletniej decyzji refundacyjnej dotyczącej leku zawierającego adalimumab dla pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK) i łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS). PTR zwraca uwagę, że obecnie refundowany jest tylko jeden lek biopodobny dla adalimumabu. A zatem nawet objęcie refundacją od 1 marca kolejnego preparatu nie poprawi sytuacji chorych, bo szpitale prowadzące leczenie w ramach programów lekowych realizują zakupy na podstawie postępowań przetargowych. Nie ma więc możliwości zapewnienia pacjentom ciągłości leczenia innym produktem z dnia na dzień.
O zmianę decyzji apelowali do ministerstwa również sami pacjenci. Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS informowała, że preparatem, o którym mowa, leczonych jest ok. 1700 osób. Przerwanie terapii może oznaczać dla nich nawrót choroby.
Decyzję ministerstwa poznamy za kilka dni.