Dodatkowe odliczenia podatkowe dla placówek medycznych, które zainwestują w sprzęt komputerowy i 50 mln zł dla podmiotów, które będą potrzebowały wsparcia w związku z informatyzacją – pod takimi warunkami opozycja poprze projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
To realizacja postulatu środowiska lekarskiego, które domaga się analogicznych instrumentów wsparcia, jakie przyznano aptekom. Apeluje też o przyznawanie dofinasowań wszystkim specjalistom, nie tylko lekarzom rodzinnym.
W związku z wprowadzeniem e-zwolnień i e-recepty resort zdrowia uruchomił dodatkowe środki dla placówek i praktyk lekarskich, które muszą dokonać inwestycji np. w sprzęt czy szkolenia personelu. Aptekom zaproponowano możliwość podwójnego uznania za koszt wydatków na sprzęt IT oraz oprogramowanie, poniesionych od początku tego roku. Jeden przedsiębiorca może dodatkowo odliczyć 19 proc. podatku od zakupu sprzętu. Z kolei na dotacje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przeznaczono 50 mln zł.
Podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, która rozpatrywała projekt dotyczący e-skierowań posłowie pytali, dlaczego wsparcie ograniczono do aptek i POZ. Wiceminister Janusz Cieszyński odpowiadał, że w pierwszym przypadku chodzi o instrument oparty na systemie podatkowym, który może mieć zastosowanie do aptek, ponieważ wszystkie te podmioty działają jako przedsiębiorcy. Natomiast placówki medyczne często funkcjonują jako SP ZOZ – nieprowadzące działalności gospodarczej. Dla nich ulga podatkowa nie miałaby zastosowania. Z kolei dotacje przewidziano dla POZ, ponieważ to do lekarzy rodzinnych trafia duża część pacjentów potrzebujących e-zwolnień czy e-skierowań.
– W specjalistyce jest inna specyfika. Celowość wsparcia podmiotu, który przyjmuje np. dwa dni w tygodniu jest mniejsza niż POZ, który działa 7 dni w tygodniu i wystawia 80 proc. tych dokumentów – mówił wiceminister Cieszyński.
Dodał przy tym, że na dofinasowania w przyszłym roku zaplanowano 20 mln zł. Resort jednak jeszcze nie zdecydował, do kogo trafi to wsparcie – będzie analizować, jakie efekty przyniosło dofinasowanie POZ.
Poseł Bartosz Arłukowicz (PO) zapowiedział, że jego klub złoży poprawki, aby rozszerzyć możliwość odliczenia PIT-u i CIT-u na wszystkie podmioty, które mają taką możliwość oraz zabezpieczyć 50 mln zł na wsparcie podmiotów, które – w związku z informatyzacją – będą tego wymagały.
Ustawa o e-skierowaniach ma wprowadzić rozwiązania ułatwiające ich wdrażanie. Przewiduje też zmiany dotyczące prowadzenia harmonogramów przyjęć pacjentów.
Etap legislacyjny
Projekt po drugim czytaniu