Dopiero po 12 miesiącach od zakończenia kuracji będzie można starać się o kolejne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – takie obostrzenie planuje resort zdrowia. Argumentuje, że co roku do NFZ wpływa około pół miliona skierowań, z czego jedna trzecia – zanim minie rok od powrotu kuracjusza z sanatorium.
Zmiany wprowadzić ma nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Jego autorzy wskazują, że rośnie liczba pacjentów, którzy natychmiast po zakończeniu pobytu w uzdrowisku składają kolejne skierowania. Tymczasem, żeby lekarz był w stanie ocenić skutki kuracji, musi minąć trochę czasu.
Dwunastomiesięczny termin nie będzie obowiązywał dzieci oraz dorosłych pacjentów kierowanych do uzdrowiskowych szpitali i ambulatoriów.
Skierowanie trzeba będzie w ciągu 30 dni przekazać do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przeciwnym razie straci ono ważność. Chodzi o to, by nie było ono – jak teraz – ważne bezterminowo. Powoduje to bowiem, że pacjenci przekazują je do funduszu w dowolnym momencie, zdarza się wówczas, że skierowanie nie odzwierciedla faktycznej sytuacji, bo od jego wystawienia zaszły zmiany w stanie zdrowia.
Nie trzeba będzie jednak potwierdzać skierowań po upływie 18 miesięcy od wystawienia. Uznano, że nie daje to gwarancji aktualności zawartych w nim informacji, bo lekarze często nie weryfikują, czy stan pacjenta się zmienił, traktując potwierdzenie jako formalność.
Zrezygnowano także z wymogu określania przez lekarza wystawiającego skierowanie miejsca i rodzaju leczenia. Uznano, że skoro nie jest to wiążące dla potwierdzającego je specjalisty NFZ, jest to informacja bez znaczenia. Tym bardziej, że to lekarz funduszu ma wiedzę o tym, w jakich uzdrowiskach leczy się konkretne przypadki oraz jaka jest dostępność miejsc w poszczególnych placówkach. A pacjenci są często niezadowoleni, gdy trafiają na leczenie nie do tego sanatorium, które wskazał ich lekarz.
Niezależnie od tego wzory skierowań zmodyfikowano, by dać lekarzom je wystawiającym więcej miejsca na opis wyników wywiadu, zniesiono też obowiązek umieszczania pieczątek (zgodnie z polityką rządu zakładającą odchodzenie od stosowania pieczątek na różnego rodzaju drukach), odstąpiono też od wymogu kierowania wszystkich pacjentów na RTG klatki piersiowej. Tę ostatnią zmianę wprowadzono na wniosek lekarzy, którzy podnosili szkodliwość promieniowania w czasie tego badania przy znikomej przydatności diagnostycznej. Będzie ono wykonywane tylko w przypadku wskazań medycznych.
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji. Skierowania wystawione na podstawie obecnych przepisów zachowają ważność.
45,5 proc. pacjentów stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej
737 tys. kuracjuszy przebywa w ciągu roku na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnych; ponad 74,7 tys. korzysta z leczenia w trybie ambulatoryjnym
277 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jest w Polsce
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach