Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że uruchomiło kolejny system wspierający pracę lekarzy – Rejestr Asystentów Medycznych.

Asystenci mogą od wtorku wystawiać w imieniu lekarzy e-zwolnienia. O samym zwolnieniu nadal decyduje wyłącznie lekarz, asystent wykonuje jedynie techniczne czynności.

Rejestr asystentów umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer.

RAM będzie zawierał m.in. utworzone upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich wraz z datą ich obowiązywania i dane wystawiających zaświadczenia (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów) oraz upoważnionych do ich wystawiania, tj. asystentów medycznych mających utworzony w ZUS profil informacyjny.

Reklama

Możliwość wystawiania e-zwolnień przez asystentów medycznych ma zoptymalizować pracę lekarzy, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Jest też kolejnym rozwiązaniem wspomagającym eliminację papierowego obiegu dokumentów.

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne. ZUS w połowie października poinformował, że od początku 2016 r. lekarze wystawili 6,7 mln e-zwolnień. We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych formie elektronicznej.