O ponad pół miliarda złotych zwiększy się tegoroczny budżet na refundację. Dodatkowe środki trafią m.in. leki dotychczas nieobjęte dopłatami.W związku z projektowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmianą tegorocznego planu finansowego resort zdrowia przygotował nowelizację rozporządzenia z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. poz. 1638).
Wzrost wyniesie ostatecznie ponad 1,13 mld zł względem roku poprzedniego. W związku z tym w projektowanym rozporządzeniu zwiększono środki przeznaczone na finansowanie poszczególnych kategorii leków w sumie o ponad 523 mln zł. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, przewidziane w projekcie zwiększenie tegorocznego budżetu na refundację nie będzie powodować przekroczenia 17 proc. sumy środków publicznych przeznaczonych na ten cel. To oznacza, że oddala się groźba tzw. paybacku, który przewiduje, że firmy farmaceutyczne muszą zwracać nadwyżkę pomiędzy planem budżetowym NFZ na refundację leków a wydatkami rzeczywiście poniesionymi (ma być uruchamiany, jeśli wydatki na refundację przekroczą 17 proc. budżetu NFZ, bo tyle maksymalnie powinno trafiać na ten cel). W maju, po ogłoszeniu kolejnej listy refundacyjnej, fundusz informował, że istnieje takie zagrożenie.
Ze względu na to, iż projekt związany jest z nowelizacją planu finansowego NFZ, przyjęto skrócony okres vacatio legis – rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji