Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek, nielimitowana rehabilitacja dla niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności do specjalistów – między innymi na to Narodowy Fundusz Zdrowia dosypie dodatkowe środki z funduszu zapasowego. W sumie 1,3 mld zł jeszcze w tym roku. Wczoraj została podpisana zmiana tegorocznego planu finansowego.
Reklama
Najbardziej zwiększy się finansowanie szpitali – na ten cel NFZ planuje w sumie dodać ok. 800 mln zł – do wykorzystania do końca tego roku. I choć część pieniędzy jest skierowana do pacjentów – m.in. na programy lekowe (o 9 mln zł więcej) czy chemioterapię (41 mln zł), to jednak gros środków zostanie przeznaczonych na podwyżki dla pracowników medycznych.
Chodzi przede wszystkim o wyższe płace dla rezydentów (którzy zobowiążą się do odpracowania części specjalizacji w kraju) oraz specjalistów pracujących w szpitalach (jeśli zadeklarują, że nie będą udzielać tożsamych świadczeń gdzie indziej) przysługujące im na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532). Ile dokładnie będzie to kosztować, jeszcze nie wiadomo, bowiem placówki są w trakcie przyjmowania deklaracji od lekarzy, którzy chcą skorzystać z nowych uprawnień. Do połowy września przekażą informacje o konkretnych kwotach.
Kolejny zastrzyk pieniędzy będzie skierowany do opieki specjalistycznej. Te poradnie, które przyjmą szybciej i większą liczbę pacjentów, dostaną wyższe finansowanie. W sumie na ten cel jest przeznaczone około 300 mln zł.
W osobnym zarządzeniu NFZ określi reguły skracania kolejek. Jego projekt również wczoraj został skierowany do konsultacji. Zakłada, że placówki, które w największym stopniu poprawiły dostęp do świadczeń, zmniejszając czas oczekiwania co najmniej o 20 proc. (w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym), zostaną objęte współczynnikiem korygującym w wysokości 1,2 przy rozliczaniu umów – czyli de facto za swoje usługi otrzymają więcej pieniędzy.
Zasada ta będzie miała zastosowanie w endokrynologii, gastroenterologii, neurochirurgii, kardiologii, okulistyce – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Nowymi przepisami zostaną objęte przychodnie specjalistyczne działające poza siecią szpitali. Mają obowiązywać od 1 października br.
Zmiana planu przewiduje też dodatkowe środki na realizację obietnic rządu dla niepełnosprawnych, którym zapewniono m.in. prawo do korzystania z rehabilitacji bez kolejek oraz możliwość częstszej wymiany sprzętu medycznego, np. wózków. Na rehabilitację NFZ planuje przeznaczyć dodatkowe 6,5 mln zł, a na zaopatrzenie w wyroby medyczne 3 mln zł.
Są także dodatkowe środki na podstawową opiekę zdrowotną, o co zabiegali lekarze rodzinni (ponad 92 mln zł).
Poza tym zostały zabezpieczone pieniądze na – jak tłumaczy NFZ – „indywidualne, zidentyfikowane potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikające z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej”.