Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę projekt nowelizacji ustawy, który ma usankcjonować wypłaty dodatków dla ratowników medycznych, dyspozytorów i pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi zawarte w lipcu ubiegłego roku zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia - wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat - o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r. Porozumienie zawarto w reakcji na akcję ratowników, w ramach której najpierw oflagowali budynki, potem wozili wszystkich pacjentów na sygnale, aż w końcu zorganizowali protesty w wielu miastach.

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych informował, że nie wszyscy ratownicy otrzymali obiecane pieniądze. MZ podawało wiosną br., że wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym były realizowane na bieżąco, ale spośród ratowników zatrudnionych w szpitalach podwyżki otrzymała połowa. Resort zapewniał, że podejmuje starania, by wypłata podwyżek objęła wszystkich, zgodnie z ustaleniami.

"Zmiana ta ma na celu prawne usankcjonowanie wypłaty dodatków dla (określonych - PAP) grup zawodowych, które udzielają świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jako dyspozytorzy medyczni, działając pod presją czasu, na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego" – wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacj ustawy o działalności leczniczej. Jak napisano, w przypadku zespołów ratownictwa medycznego świadczenia te są udzielane poza podmiotem leczniczym, w dużej mierze samodzielnie przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, bez wsparcia lekarza w zespołach podstawowych, przy ograniczonych możliwościach diagnostycznych.

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że "ekstremalne warunki pracy, przy stosunkowo niskim wynagrodzeniu, sprawiają, że część ratowników medycznych i pielęgniarek rezygnuje z pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wybierając bardziej komfortowe warunki pracy i wyższe wynagrodzenie". Dodano, że "biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości działania

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest niezbędne wprowadzenie przepisów, które usankcjonują wypłatę dodatków".

Projektowana nowelizacja ustawy o działalności leczniczej ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.