statystyki

Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?

autor: Michał Florczak, Sebastian Sikorski08.03.2018, 07:19; Aktualizacja: 08.03.2018, 07:51
Nie ma przeszkód do wystawienia zwolnień lekarskich po przeprowadzeniu badania z zastosowaniem systemów telemedycznych.

Nie ma przeszkód do wystawienia zwolnień lekarskich po przeprowadzeniu badania z zastosowaniem systemów telemedycznych.źródło: ShutterStock

W ostatnich latach wprowadzono kilka zmian legislacyjnych pozwalających na zastosowanie systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia (telemedycyny). Cel – skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie wizyty, a w konsekwencji zwiększenie dostępu do lekarzy. W praktyce występuje jednak wiele trudności, co ciekawe, niezwiązanych z aspektami technicznymi, ale powstających na tle interpretacji obowiązujących przepisów. Przykładem niech będzie wystawianie zwolnień lekarskich – ZUS ZLA – na podstawie badania przy wykorzystaniu tych właśnie systemów.

Obecnie nie budzą raczej wątpliwości przepisy określające zasady postępowania w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego z powodu choroby podczas standardowej wizyty u lekarza. Zgodnie z przepisami art. 53–60 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.) uprawnieni do ich wystawiania są lekarze i lekarze dentyści oraz felczerzy i starsi felczerzy, upoważnieni przez ZUS w drodze stosownej decyzji. Natomiast szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 2013). Biorąc pod uwagę obowiązki lekarzy, najistotniejszy w takim przypadku jest wymóg określony w tym rozporządzeniu, zgodnie z którym zwolnienie „wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego...” (par. 6 ust. 1).

Zarówno przywołana powyżej ustawa, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie nie określają jednak zasad i warunków wykonywania zawodu lekarza, ponieważ obszar ten kompleksowo reguluje ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – u.z.l. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Oznacza to, że wszelkie działania lekarza składające się na diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz wystawianie opinii i orzeczeń powinny odbywać się zgodnie z tą właśnie regulacją. Jednocześnie z przepisów art. 2 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 u.z.l. wynika, że lekarz może wykonywać swoje obowiązki (w tym orzekać o stanie zdrowia) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991 ze zm.) i mają na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza w modelu telemedycyny.


Pozostało jeszcze 65% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane