statystyki

Czy w obecnym stanie prawnym można wystawić zwolnienie, korzystając z telemedycyny?

autor: Michał Florczak, Sebastian Sikorski08.03.2018, 07:19; Aktualizacja: 08.03.2018, 07:51
Nie ma przeszkód do wystawienia zwolnień lekarskich po przeprowadzeniu badania z zastosowaniem systemów telemedycznych.

Nie ma przeszkód do wystawienia zwolnień lekarskich po przeprowadzeniu badania z zastosowaniem systemów telemedycznych.źródło: ShutterStock

W ostatnich latach wprowadzono kilka zmian legislacyjnych pozwalających na zastosowanie systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia (telemedycyny). Cel – skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie wizyty, a w konsekwencji zwiększenie dostępu do lekarzy. W praktyce występuje jednak wiele trudności, co ciekawe, niezwiązanych z aspektami technicznymi, ale powstających na tle interpretacji obowiązujących przepisów. Przykładem niech będzie wystawianie zwolnień lekarskich – ZUS ZLA – na podstawie badania przy wykorzystaniu tych właśnie systemów.

Obecnie nie budzą raczej wątpliwości przepisy określające zasady postępowania w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego z powodu choroby podczas standardowej wizyty u lekarza. Zgodnie z przepisami art. 53–60 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.) uprawnieni do ich wystawiania są lekarze i lekarze dentyści oraz felczerzy i starsi felczerzy, upoważnieni przez ZUS w drodze stosownej decyzji. Natomiast szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy zostały uregulowane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. z 2015 r. poz. 2013). Biorąc pod uwagę obowiązki lekarzy, najistotniejszy w takim przypadku jest wymóg określony w tym rozporządzeniu, zgodnie z którym zwolnienie „wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego...” (par. 6 ust. 1).

Zarówno przywołana powyżej ustawa, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie nie określają jednak zasad i warunków wykonywania zawodu lekarza, ponieważ obszar ten kompleksowo reguluje ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – u.z.l. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Oznacza to, że wszelkie działania lekarza składające się na diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz wystawianie opinii i orzeczeń powinny odbywać się zgodnie z tą właśnie regulacją. Jednocześnie z przepisów art. 2 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 u.z.l. wynika, że lekarz może wykonywać swoje obowiązki (w tym orzekać o stanie zdrowia) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Przepisy te zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991 ze zm.) i mają na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających wykonywanie zawodu lekarza w modelu telemedycyny.


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane